MENU

Wijngebieden in kaart gebracht

Voor de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) hebben we een interactieve kaart geproduceerd, om alle wijngebieden in de wereld overzichtelijk in beeld te brengen. Door middel van knoppen op de kaarten kan men door de verschillende gebieden navigeren. De applicatie zorgt voor een tekstwissel onder de kaart zodat gedetailleerde informatie te vinden is over dat gebied. De kaarten worden tevens gebruikt voor drukwerk.